Меню
Остання редакція: 05 лютого 2021

Історія розвитку кафедри

Історія кафедри розпочинається з жовтня 1978 року, коли від кафедри організації сільськогосподарських підприємств виділилась у самостійну одиницю кафедра управління сільськогосподарським виробництвом. На кафедрі вивчались такі дисципліни: управління сільськогосподарським виробництвом, обчислювальна техніка, машинна обробка інформації, економіко-математичні моделі. Першим завідувачем кафедри був Омелян Орестович Белінський.

З 1989 року, в зв'язку з розширенням і поглибленням курсів кібернетичного циклу, вона здобула назву кафедри економічної інформатики та управління сільськогосподарським виробництвом. Її очолив доцент Олександр Васильович Гринчак.

В цей час значно зросло число дисциплін, що читались викладачами кафедри: введено курси інформатики, автоматизованої обробки економічної інформації, інформаційних систем тощо. Контингент викладачів зріс до 15 осіб, половина з яких була кандидатами наук, доцентами. Розширилась матеріальна база: парк електронно-обчислювальних машин налічував 79 одиниць. Було організовано 6 комп'ютерних класів, укомплектованих сучасними IBM-сумісними ПЕОМ для проведення занять і науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та викладачів.

У 1996 році у зв'язку з бурхливим розвитком інформаційних технологій і появою нових дисциплін кафедра економічної інформатики та управління сільськогосподарським виробництвом розділилася на дві за напрямами менеджмент та інформаційних систем і технологій. З 2014 р. - кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем, з 2018 р. - кафедра інформаційних технологій.

З 2018 року кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Висока професійність науково-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців найвищої кваліфікації. На кафедрі відкрито дві сучасні комп’ютерні лабораторії, оснащені новітньою технікою та програмним забезпеченням.

Сьогодні під керівництвом Ліщука Романа Ігоровича на кафедрі працюють 12 науково-педагогічних працівників: 2 професора, 5 доцентів, кандидатів наук, 3 старших викладача із них 2 кандидати наук та 1 викладач. Матеріальна база становить 6 комп'ютерних класів (95 одиниць).

На кафедрі читаються дисципліни, що визначають фаховий рівень спеціаліста XXI століття, який вільно володіє сучасною комп'ютерною технікою та інформаційними технологіями. Вивчаються наступні освітні компоненти: алгоритмізація та програмування, операційні системи, об'єктно-орієнтоване програмування, комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера, організація баз даних, веб-технології та веб-дизайн, системний аналіз, комп'ютерні мережі, технології розподільних систем та паралельних обчислень, методи і системи штучного інтелекту, інтелектуальний аналіз даних, проектування інформаційних систем, управління іт-проектами, програмування на Php, програмування на Java, технології захисту інформації, аналітичні сховища даних, програмування на С#, теорія розпізнавання образів, програмування на  Python, технології хмарних обчислень, проектування та адміністрування комп'ютерних мереж, візуалізація даних, крос-платформне програмування, теорія алгоритмів, тощо. 

Запорукою успішної професійної діяльності є відповідність навчального плану її сучасному науковому рівню. Знання, здобуті студентами, базуються на наукових дослідженнях, які виконують працівники кафедри. До наукових досліджень широко залучаються студенти. Кращі наукові роботи студентів направляються для участі у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, друкуються у наукових збірниках. Для наукових досліджень, що проводяться на кафедрі, характерним є динамічність, врахування впливу нових інформаційних технологій на всі процеси, що відбуваються в економіці та суспільстві.

Сучасний рівень освіти, що базується на вільному володінні комп’ютерними системами та інформаційними технологіями та системному підході до розв'язання професійних завдань є характерною рисою наших випускників.

Останні новини

ЗУСТРІЧ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОПП «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» З УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ В УНУСЧитати повністю

ЗУСТРІЧ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОПП «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» З УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ В УНУС

10 лютого 2021 року на кафедрі інформаційних технологій Уманського НУС була проведена зустріч з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Уманському національному університеті садівництва, кандидатом юридичних наук, доцентом Машковською Людмилою Володимирівною.

Читати повністю

Організація освітнього процесу на кафедрі інформаційних технологій

З 01 лютого 2021 року, в зв’язку з карантинними обмеженнями пов’язаними з пандемією COVID-19 навчання в Уманському НУС проводилося в режимі онлайн-конференції із використанням відеоконференцій за допомогою платформи Zoom.

Читати повністю

Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція "Сучасні проблеми та перспективи розвитку інформаційних технологій"Читати повністю

Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція "Сучасні проблеми та перспективи розвитку інформаційних технологій"

01 лютого 2021 року на кафедрі інформаційних технологій Уманського національного університету садівництва відбулася студентська науково-практична інтернет-конференція "Сучасні проблеми та перспективи розвитку інформаційних технологій" в online режимі.

Читати повністю

Всі новини