Меню
Остання редакція: 04 жовтня 2015

Історія розвитку кафедри

Історія кафедри розпочинається з жовтня 1978 року, коли від кафедри організації сільськогосподарських підприємств виділилась у самостійну одиницю кафедра управління сільськогосподарським виробництвом. На кафедрі вивчались такі дисципліни: управління сільськогосподарським виробництвом, обчислювальна техніка, машинна обробка інформації, економіко-математичні моделі. Першим завідувачем кафедри був Омелян Орестович Белінський.

З 1989 року, в зв'язку з розширенням і поглибленням курсів кібернетичного циклу, вона здобула назву кафедри економічної інформатики та управління сільськогосподарським виробництвом. Її очолив доцент Олександр Васильович Гринчак.

В цей час значно зросло число дисциплін, що читались викладачами кафедри: введено курси інформатики, автоматизованої обробки економічної інформації, інформаційних систем тощо. Контингент викладачів зріс до 15 осіб, половина з яких була кандидатами наук, доцентами. Розширилась матеріальна база: парк електронно-обчислювальних машин налічував 79 одиниць. Було організовано 6 комп'ютерних класів, укомплектованих сучасними IBM-сумісними ПЕОМ для проведення занять і науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та викладачів.

У 1996 році у зв'язку з бурхливим розвитком інформаційних технологій і появою нових дисциплін кафедра економічної інформатики та управління сільськогосподарським виробництвом розділилася на дві за напрямами менеджмент та інформаційних систем і технологій. З 2014 р. - кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем, з 2018 р. - кафедра інформаційних технологій.

З 2018 року кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Висока професійність науково-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців найвищої кваліфікації. На кафедрі відкрито дві сучасні комп’ютерні лабораторії, оснащені новітньою технікою та програмним забезпеченням.

Сьогодні під керівництвом Ліщука Романа Ігоровича на кафедрі працюють 12 науково-педагогічних працівників: 2 професора, 5 доцентів, кандидатів наук, 3 старших викладача із них 2 кандидати наук та 1 викладач. Матеріальна база становить 6 комп'ютерних класів (95 одиниць).

На кафедрі читаються дисципліни, що визначають фаховий рівень спеціаліста XXI століття, який вільно володіє сучасною комп'ютерною технікою та інформаційними технологіями  і ефективно використовує інформацію. Вивчаються професійно орієнтовані дисципліни: інформатика та обчислювальна техніка (комп'ютери та комп'ютерні технології), інформаційні технології, інформатика і системологія, комп'ютерні технології закритого ґрунту,  економічна інформатика, економетрика, моделювання технологічних процесів, оптимізаційні методи і моделі, інформаційні системи та технології в менеджменті,  в готельно-ресторанній та туристичній індустрії, в управлінні організацією, в управлінні ЗЕД, в логістиці, інформаційні технології у фінансах, на підприємстві, в маркетингу тощо. 

Запорукою успішної професійної діяльності є відповідність навчального плану її сучасному науковому рівню. Знання, здобуті студентами, базуються на наукових дослідженнях, які виконують працівники кафедри. До наукових досліджень широко залучаються студенти. Кращі наукові роботи студентів направляються для участі у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, друкуються у наукових збірниках. Для наукових досліджень, що проводяться на кафедрі, характерним є динамічність, врахування впливу нових інформаційних технологій на всі процеси, що відбуваються в економіці та суспільстві.

Сучасний рівень освіти, що базується на вільному володінні математичними методами, інформаційними технологіями та системному підході до розв'язання професійних завдань є характерною рисою наших випускників.

Останні новини

Захист кваліфікаційних робіт бакалавра за ОПП "Комп'ютерні науки" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки"Читати повністю

Захист кваліфікаційних робіт бакалавра за ОПП "Комп'ютерні науки" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки"

17 червня 2020 року на кафедрі інформаційних технологій Уманського національного університету садівництва відбувся захист кваліфікаційних робіт бакалавра за ОПП "Комп'ютерні науки" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки".

Читати повністю

Всі новини