Меню

Наукові напрями

  Тематика науково-дослідних робіт НПП кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем

 Програма

Тема досліджень кафедри

П.І.Б. і тематика досліджень викладачів

0101U004499

Розвиток і удосконалення освіти та підвищення якості навчання в аграрному вищому навчальному закладі

Розробка інформаційних технологій навчання  (Затверджено вченою радою факультету економіки і підприємництва, протокол №4 від  29.04.2015 р.)

 

канд. тех. н., доцент Гринчак О.В.

«Системи автоматизації управління навчальним процесом»  (Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, протокол №15 від 19.02.2014 р.)

0101U004493  

Адаптація організаційно-економічного механізму господарювання до соціально орієнтованих ринкових відносин в АПК

Розробка інформаційного забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції  (Затверджено вченою радою факультету економіки і підприємництва, протокол №4 від  29.04.2015 р.)

канд. тех. н., доцент  Гринчак О.В.,
канд. е. н., доцент Давлетханова О.Х.,
ст. викладач  Кислиця М.А.,
канд. е. н., доцент Концеба С.М.,
ст. викладач  Марін Б.М.,
викладач  Миколайчук Я.Л.,
канд.е.н., ст.викладач Михайлишина Л.В.,
канд. е. н., викладач Родащук Г.Ю.,
канд. е. н., доцент Скуртол С.Д.,
викладач Шаймухамєтова В.Р.  

«Інформаційне забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції.»  
(Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, протокол №15 від 19.02.2014 р.)

канд. е. н.,ст. викладач Улянич К.Ф. 

«Організація інформаційно-консультативного забезпечення інтенсифікації виробництва овочевої продукції»
(Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, протокол №15 від 19.02.2014 р.)

0101U004497    

Технологічні комплекси, машини і обладнання для механізації, електрифікації та автоматизації в рослинництві і тваринництві

Розробка інформаційного забезпечення управління технологічними процесами (Затверджено вченою радою факультету економіки і підприємництва, протокол №4 від  29.04.2015 р.)

 

канд. тех. н., доцент  Гринчак М.В. 

«Керуючий комп’ютер LMakPІC24-44» 
(Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, протокол №15 від 19.02.2014 р.)

викладач  Ліщук  Р.І.

«Цифрова обробка сигналів та  розпізнавання образів»
(Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, протокол №15 від 19.02.2014 р.)

канд. тех. н., ст. викладач  Сольський О.С.

«Інформаційні технології захисту рослин»  (Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, протокол №15 від 9.02.2014 р.)

Останні новини

Всі новини