Меню

Абітурієнту

На кафедрі читаються дисципліни, які визначають фаховий рівень спеціаліста у XXI столітті, який повинен вільно володіти сучасною комп'ютерною технікою та інформаційними технологіями  і ефективно використовувати інформацію. Вивчаються професійно орієнтовані дисципліни: інформатика і програмування, інформатика та інформаційні технології, інформатика і системологія, інформатика та обчислювальна техніка, комп'ютери та комп'ютерні технології, комп'ютерні технології закритого грунту,  економічна інформатика, методи обробки інформації і прогнозування, економетрія, АРМ агронома, інформаційно-консультативне забезпечення АПК, моделювання технологічних процесів, оптимізаційні методи і моделі, оптимізація бізнес-процесів підприємства, моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті, управлінські інформаційні системи в анализі і аудиті, інформаційні системи та технології в менеджменті,  в готельно-ресторанній та туристичній індустрії, в управлінні організацією, в управлінні ЗЕД, в логістиці, інформаційні технології в обліку і аудиті, у фінансах, на підприємстві, в маркетингу тощо. 

З 2018 на кафедрі введена нова спеціальність - «Комп’ютерні науки». Навчання за цією спеціальністю передбачає освоєння сучасних мов та технологій програмування, навичок роботи з новітніми системами керування базами даних та інструментальними засобами проектування, розробки, тестування, впровадження програмного забезпечення.  

Останні новини

Всі новини