Меню

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри спрямована на:

-     розв’язання наукових і прикладних задач удосконалення основ, методів і прийомів інформаційно-комунікаційного забезпечення управління АПВ;

-     аналіз і адаптацію сучасних комп’ютерних технологій та програмно-апаратних продуктів для розв’язання дослідницьких задач, а також задач удосконалення навчального процесу (автоматизація навчального процесу, дистанційне навчання).

Координацію наукових досліджень працівників кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем здійснює завідувач кафедри, Заслужений діяч науки та освіти України, к.т.н, доцент Гринчак Олександр Васильович

Останні новини

Всі новини