Меню
Остання редакція: 26 квітня 2021

Спільне практичне заняття зі стейкхолдером для студентів 11дф-е групи

Спільне практичне заняття зі стейкхолдером для студентів 11дф-е групи

22 квітня 2021 року у межах вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології у науковій діяльності» з використанням платформи ZOOM для студентів 11дф-е групи третього рівня вищої освіти  освітньо-наукової програми «Економіка» завідувачем кафедри Ліщуком Р.І. та Завірюхою В.П. – викладачем спеціальних дисциплін ВСП «Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету садівництва», проведено спільне практичне заняття на тему «Аналіз даних та управління списками в MS Excel» (змістовий модуль №2). Ліщук Р.І. ознайоми студентів з сортуванням та фільтрацією даних, і побудовою зведених таблиць. Завірюха В.П. поділився практичним досвідом з аналізу даних та управління списками в MS Excel, обчисленням на основі даних декількох аркушів та книг, аналізу даних за допомогою сценаріїв. Завірюха В.П. звернув увагу студентів на особливості побудови зведених діаграм і їх редагування, та використання таблиць підстановок.

Проведення таких занять сприяє формуванню професійних компетентностей та є запорукою отримання якісних знань і набуття практичних навичок відповідно до сучасних вимог роботодавців.

Завідувач кафедри інформаційних технологій, доцент Ліщук Р.І.