Меню
Остання редакція: 07 лютого 2021

Програмування в середовищі MS Office

Вже третій рік на кафедрі інформаційних технологій працює науковий студентський гурток "Програмування в середовищі Microsoft Office". Керує його роботою доцент кафедри Ю.П. Мазур. Основним напрямком роботи гуртка є вивчення шляхів і методів найбільш ефективного використання загальнодоступного офісного програмного продукту шляхом автоматизації процесів підготовки документів та обробки і аналізу даних.

ПЛАН
роботи гуртка кафедри інформаційних технологій
"Програмування в середовищі Microsoft Office"
на І семестр 2020-2021 навчального року

Тема засідання

1.

Значення програмування для користувача Microsoft Office. 

2.

Основи програмування в Excel: змінні і їх типи.

3.

Програмування в Excel: розгалуження і цикли

4.

Програмування в Excel: масиви і об'єкти.

5.

Програмування в Excel: Розробка звітів

6.

Програмування в Excel: Автоматизація створення і використання зведених таблиць.

7.

Програмування в Excel: Діаграми.

8.

Програмування в Excel: передавання даних в документ Word

9.

Об'єктна модель Access. Значення віконного інтерфейсу для користувачів бази даних

10.

Програмування в Access: Програмування екранних форм

11.

Програмування в Access: Звітні форми

12.

Програмування в Access: Застосування SQL в програмах

У першому семестрі 2020 -2021 навчального року були проведені всі 12 заплановані засідання гуртка. У його роботі брали участь 17 студентів. На кожному засіданні студентами розглядались теоретичні та практичні аспекти різних напрямків розробки програм з використанням об'єктного середовища табличного процесора Excel та системи керування базами даних Access. Також розглядався хід виконання проектів.

На початку семестру кожний учасник гуртка визначився з напрямом своєї практичної роботи - виконанням проекту у складі групи з 3-5 чоловік. Серед проектів, які виконували учасники гуртка - "Автоматизація формування кошторису будівельних робіт", "Парсинг облікових даних використання матеріалів поліграфічного підприємства", "Автоматизація управління трудовими ресурсами організації" тощо.

Зараз формується план на другий семестр, у якому головна увага буде зосереджена на програмуванні у середовищі Word, PowerPoint, а також на інформаційній та функціональній взаємодії різних офісних застосунків в рамках єдиного програмного рішення.


ПЛАН
роботи гуртка кафедри інформаційних технологій
"Програмування в середовищі Microsoft Office"
на ІІ семестр 2020-2021 навчального року

Тема

Місяць

1

Переваги розподілу бази даних Access на back-end (БД) і front-end (інтерфейс)

Березень

2

Характеристика різних видів підключення до бази даних – DAO і ADO

Квітень

3

Складні екранні форми в Access – вбудовування однієї форми в іншу

Квітень

4

Складні звітні форми в Access – вбудовування одного звіту в інший

Травень

5

Використання операторів мови SQL при програмуванні запитів на мові VBA в Access

Травень

6

Візуалізація даних в Access

Червень

7

Презентація і обговорення виконаних проектів

Червень

Останні новини

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку інформаційних технологій»

Запрошуємо взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку інформаційних технологій».

Читати повністю

Вітаємо нове поповнення спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»!!!Читати повністю

Вітаємо нове поповнення спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»!!!

01 вересня 2021 року відбулася урочиста посвята першокурсників факультету економіки і підприємництва у студенти Уманського національного університету садівництва.

Читати повністю

Всі новини