Меню

Соколова Оксана Валентинівна

Соколова Оксана Валентинівна Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Посада: старший викладач
Контактний телефон: (04744) 3-33-08
Email: ekis@udau.edu.ua

 

Освіта: 
Херсонський національний технічний університет, спеціальність «Фінанси», Диплом ХЕ № 32121944 виданий 30 червня 2007 року.

Херсонський національний технічний університет, спеціальність «Управління проектами», Диплом М19 № 005223 виданий 18 січня 2019 року.

Кандидат технічних наук (2015 р.) зі спеціальності 05.13.06 - Інформаційні технології. ДК № 032008 від 29 вересня 2015 року виданий МОН України.

Тема дисертаційної роботи: «Моделі та методи інформаційних технологій накопичення інформації у системах навчання».

Автор понад 60 наукових праць у національних та зарубіжних виданнях, з яких:, 2 наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection.

Підвищення кваліфікації: 
Друга вища освіта у якості підвищення кваліфікації: Херсонський національнийтехнічний університет, спеціальність «Управління проектами», Диплом М19 № 005223 виданий 18 січня 2019 року.

Наукове консультування установ, підприємств, організацій: 
Наукове консультування ПП «Авіцена-2» в галузі інформаційних технологій, зокрема: з впровадження та обслуговування програмних засобів у рамках підтримки сучасної спеціалізованої інформаційної системи підприємства.

Самоаналіз

Профіль в GoogleАкадемія