Меню

Соколов Андрій Євгенович

Соколов Андрій Євгенович Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744) 3-33-08
Email: ekis@udau.edu.ua

 

Освіта:

Херсонський національний технічний університет, спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі», спеціалізація – захист інформації в комп’ютерних мережах. Диплом ХЕ № 32105636 виданий 30 червня 2007 року.

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології, диплом від 2012 року.

Тема дисертаційної роботи: «Моделі інформаційних технологій та інтенсифікація підвищення якості комп’ютеризованого навчання».

Доцент кафедри інформаційних технологій.

Автор понад 90 наукових праць у національних та зарубіжних виданнях, з яких:, 2 наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, 2 патенти на винаходи.

Підвищення кваліфікації: Херсонська державна морська академія (Херсон, свідоцтво).

Наукове консультування установ, підприємств, організацій: наукове консультування ПП «Авіцена» в галузі інформаційних технологій, зокрема: з впровадження та обслуговування програмних засобів у рамках підтримки сучасної спеціалізованої інформаційної системи підприємства

Самоаналіз

Профіль в GoogleАкадемія