Меню

Родащук Галина Юріївна

Родащук Галина Юріївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: старший викладач
Контактний телефон: (04744)3-33-08
Email: ekis@udau.edu.ua

 

Освіта:
Уманська сільськогосподарська академія, спеціальність «Аграрний менеджмент», кваліфікація спеціаліста – економіст-організатор сільськогосподарського виробництва. Диплом КК № 900029 виданий 28 червня 1996 року.

ПВНЗ «Європейський університет», спеціальність «Інформаційні управляючі системи і технології», кваліфікація – інженер-програміст. Диплом 12 ДСК № 162813 виданий 19 червня 2009 року.

Диплом кандидата економічних наук ДК № 030636 зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», виданий 29 вересня 2015 року на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України № 988).

Тема дисертаційної роботи: «Транспортна складова розвитку сільських територій».

Вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій присвоєно рішенням вченої ради Уманського НУС від 28 листопада 2018 року (протокол № 3) і видано атестат доцента АД № 001731 на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 18 грудня 2018 року (наказ МОН України № 1411).

Підвищення кваліфікації:
ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі», Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки», свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997/01900-19 від 08 листопада 2019 року.

Стажування: інтернет сервіс-провайдер ТОВ «Компанія М-ТЕЛ», 2019 р. (довідка про стажування).

Наукове консультування установ, підприємств, організацій: консультування Угловатської сільської ради (довідка про консультування).

Напрямок наукового дослідження: «Інформаційне забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції».

  

Самоаналіз

Профіль в GoogleАкадемія