Меню

Миколайчук Ярослав Леонідович

Миколайчук Ярослав Леонідович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-33-08
Email: ekis@udau.edu.ua

 

Освіта:
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини,  спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики», кваліфікація спеціаліста - вчитель фізики, основ інформатики, астрономії та безпеки життєдіяльності. Диплом ЕР № 27973573 виданий 18 червня 2005 року.

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини,  спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», кваліфікація  - магістр педагогічної освіти, викладач фізики. Диплом ЕР № 30150442 виданий 10 червня 2006 року.

ПВНЗ «Європейський університет», спеціальність «Інформаційні управляючі системи і технології», кваліфікація – інженер-програміст. Диплом 12 ДСК № 162812 виданий 19 червня 2009 року.

Диплом кандидата економічних наук ДК № 039183 зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», виданий 13 грудня 2016 року на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

Тема дисертаційної роботи: «Оперативне управління виробництвом у сільськогосподарських підприємствах з використанням нових інформаційних технологій».

Вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій присвоєно рішенням вченої ради Уманського НУС від 28 листопада 2018 року (протокол № 3) і видано атестат доцента АД № 001729 на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 18 грудня 2018 року (наказ МОН України № 1411).

Підвищення кваліфікації:
ВНЗ «Харківський національний університет радіоелектроніки», кафедра прикладної математики, свідоцтво № 233, наказ №107-К від 26 січня 2017 року.

Напрямок наукового дослідження: «Інформаційне забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції».

 

Самоаналіз 

Профіль в GoogleАкадемія