Меню

Ліщук Роман Ігорович

Ліщук Роман Ігорович Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач кафедри
Контактний телефон: (04744) 3-33-08
Email: ekis@udau.edu.ua

 

Освіта: 
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини,  спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики», кваліфікація - вчитель фізики, основ інформатики, астрономії та безпеки життєдіяльності. Диплом ЕР № 30128652 виданий 10 червня 2006 року.
ПВНЗ «Європейський університет», спеціальність «Інформаційні управляючі системи і технології», кваліфікація – інженер-програміст. Диплом 12 ДСК № 162811 виданий 19 червня 2009 року.
Диплом кандидата технічних наук ДК № 037913 зі спеціальності 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», виданий 29 вересня 2016 року на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.
Тема дисертаційної роботи: «Комп'ютерна система для випробувань стрілочних вимірювальних приладів
».

Вчене звання доцента присвоєно рішенням вченої ради Уманського НУС від 20 грудня 2018 року (протокол № 4) і видано атестат доцента АД № 002103 на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 05 березня 2019 року.

Підвищення кваліфікації:
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво  про підвищення кваліфікації № ПК 01597997/00171-18 від 16 лютого 2018 року.

Напрямок наукового дослідження: «Розробка і дослідження методів розпізнавання параметрів динамічних об’єктів».

Наукове консультування установ, підприємств, організацій: 

консультування ФГ «Анастас плюс» с. Удич Теплицького район Вiнницькоi областi (довідка про консультування).

Силабус - Інформаційні системи та технологіїї. Початковий рівень вищої освіти (короткий цикл) спеціальності 073 "Менеджмент"

Профіль в GoogleАкадемія