Меню

Кучерук Володимир Юрійович

Кучерук Володимир Юрійович Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Посада: професор
Контактний телефон: (04744)3-33-08
Email: ekis@udau.edu.ua

 

Освіта:
Вінницький політехнічний інститут, спеціальність «Автоматика і телемеханіка», кваліфікація спеціаліста – інженер-електрик. Диплом з відзнакою ПВ № 773551 виданий 30 червня 1991 року.

Диплом доктора технічних наук ДД № 005054 зі спеціальності 05.11.16 «Інформаційно-вимірювальні системи», виданий 8 червня 2006 року на підставі рішення президії Вищої атестаційної комісії України (протокол 5-08-6).

Тема дисертаційної роботи: «Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем технічного діагностування електромеханічних перетворювачів».

Вчене звання професора за кафедрою метрології та промислової автоматики присвоєно рішенням Атестаційної колегії МОНУ від 24 грудня 2007 року (протокол 5/02-П) і видано атестат професора 12ПР № 005143.

Підвищення кваліфікації: Карагандинський університет імені академіка Е.А.Букетова (м. Караганда, Казахстан), тема – інноваційні методи і технології навчання: досвід Карагандинського університету імені академіка Е.А.Букетова, 15.11.2021-11.12.2021р. Сертифікат.

Стажування: Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistra W.Pileckiego w Oświęcimiu (Polska), temat: Organizacja procesu edukacyinego, innowacjjne metody technologie nauczania. Сертифікат.

Напрямок наукового дослідження: «Інформаційне та програмне забезпечення управління виробництвом та молочних тваринницьких фермах».

Самоаналіз
Профіль в GoogleАкадемія