Меню

Концеба Сергій Михайлович

Концеба Сергій Михайлович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-33-08
Email: ekis@udau.edu.ua

 

Освіта:
Уманський державний педагогічний інститут ім.  Павла Тичини, спеціальність – праця і фізика, кваліфікація – вчитель праці і фізики. Диплом ЛР № 001132 виданий 06 липня 1995 року. 
Уманський державний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація - спеціаліст з обліку і аудиту. Диплом ДСК № 118114 виданий 28 грудня 2006 року.
ПВНЗ «Європейський університет», спеціальність – комп’ютерні науки та інформаційні технології, кваліфікація – спеціаліст з комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Диплом С17 № 048243 виданий 23 червня 2017 року.
Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Диплом ДК № 066111, виданий 31 травня 2011 року рішенням президії ВАК України (протокол № 72-06/5).

Тема дисертаційної роботи: «Організація ресурсного забезпечення виробництва і переробки насіння ріпаку в регіоні».

Вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем присвоєно рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 29 вересня 2015 року (протокол № 4/02-Д). Атестат доцента 12ДЦ № 043867.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм за спеціальностями: 122 – Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології.

Підвищення кваліфікації:
ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі», Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки», свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997/01902-19 від 08 листопада 2019 року.

Стажування: інтернет сервіс-провайдер ТОВ «Компанія М-ТЕЛ», 2019 р. (довідка про стажування).

Наукове консультування установ, підприємств, організацій: консультування Піківецької сільської ради (довідка про консультування).

Напрямок наукового дослідження: «Інформаційне забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції».