Меню

Бараненко Роман Васильович

Бараненко Роман Васильович Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744) 3-33-08
Email: ekis@udau.edu.ua

 

Освіта: 

Херсонський державний технічний університет, спеціальність:«Комп’ютерні системи та мережі», кваліфікація - магістр. Диплом з відзнакою ХЕ № 23113180 від 30 червня 2003 року.

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології, диплом ДК № 046623 від 21 травня 2008 року.

Тема дисертаційної роботи: «Моделі та алгоритми управління земельними ресурсами на основі геоінформаційних технологій».

Доцент кафедри інформаційних технологій, атестат 12ДЦ №024411 від 1 липня 2011 року.

Автор понад 220 наукових праць у національних та зарубіжних виданнях, з яких: 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 3 наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, 7 патентів на винаходи.

Підвищення кваліфікації: 

1. Cisco Networking Academy, курс «IT Essentials» (Запоріжжя, 01.02.2018-15.05.2018 рр., сертифікат).

2. Одеський державний університет внутрішніх справ (Одеса, 10.02.2020-20.03.2020 рр., свідоцтво №7544/20).

Самоаналіз