Меню
Остання редакція: 09 березеня 2016

Попередній захист

4 березня відбувся попередній захист дисертації викладача кафедри Миколайчука Ярослава Леонідовича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: "Інформаційно-комунікаційне забезпечення оперативного управління виробництвом у сільськогосподарських підприємствах", спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Колектив кафедри поздоровляє здобувача з проходженням цього важливого етапу,  бажає швидкого завершення роботи над дисертацією та успішного її захисту.