Меню
Остання редакція: 11 березеня 2020

Перегляд освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого бакалаврського рівня вищої освіти

21 грудня 2019 року на засіданні кафедри інформаційних технологій факультету економіки і підприємництва Уманського НУС відбувся перегляд освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Переглядалася освітньо-професійна програма відповідно до Положення про порядок розробки, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в Уманському НУС з метою її удосконалення у формі оновлення, модернізації. До модернізації освітньо-професійної програми були залучені представник роботодавців – керівник ІТ-відділу ПрАТ «Технолог» Коваленко О.М., здобувач вищої освіти Журавльов К. – студент 11 к-кн групи, які разом з гарантом ОПП Комп’ютерні науки» Ліщуком Р.І. запропонували внести зміни в освітньо-професійну програму. Модернізована освітньо-професійна програма разом з обґрунтуванням внесених до неї змін має пройти затвердження в установленому порядку.

Роман Ліщук, завідувач кафедри інформаційних технологій