Меню
Остання редакція: 05 березеня 2018

Науковий гурток

В такій динамічній та швидкозмінній сфері людської діяльності, як комп'ютерна техніка та інформаційні технології, наукова складова є невід'ємною частиною навчального процесу. Стрімке зростання об'ємів інформації вимагає від студента - майбутнього спеціаліста не обмежувати можливості освоєння того чи іншого предмету академічними годинами навчанння, а й розширити свої можливості в рамках наукового гуртка, який діє на кафедрі вже більше 20 років. Участь в гуртку дає студенту можливість постійно розширювати свої знання та поліпшувати перспективи майбутнього працевлаштування.

Основні напрями досліджень такі:  

- комп'ютерна техніка;

- інформаційні технології;

- сучасні мови програмування;

- комп'ютерні мережі та комунікації;

- застосування інформаційних технологій в бухгалтерському обліку та різноманітних сферах економіки.

Різноманітність сфер досліджень та рівень кваліфікації викладачів кафедри дає змогу брати участь в гуртку студентам всіх курсів та факультетів. Гуртківці приймають участь в університетських олімпіадах, конференціях, круглих столах тощо. Отримані ними знання та навички часто стають в нагоді при освоєнні інших дисциплін та особливо при  написанні курсових та дипломних робіт і значно розширюють перспективи майбутнього працевлаштування.

План
роботи студентського наукового гуртка
кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем 
на 201
7-2018 навчальний рік

Тема виступу

Дата   проведення

1.

Інформаційні   технології та розвиток суспільства.

12.09.2017

2.

Цікаві факти про   всесвітню павутину Інтернет.

26.09.2017

3.

Інформатизація в   різних видах діяльності.

10.10.2017

4.

Головні особливості   Linux для початківців

24.10.2017

5.

Open Office.

07.11.2017

6.

Проблеми безпеки в   інтернеті та соціальних мережах.

05.12.2017

7.

Інформаційне   забезпечення управління збутом продукції з   використанням програмного   забезпечення “1С: Підприємство 8.2”.

19.12.2017

8.

Перспективи   використання програмного забезпечення “1С: Підприємство 8.2” в обліку   амортизації основних засобів.

06.02.2018

9.

Автоматизація обліку   основних засобів з використанням   програмного забезпечення “1С:   Підприємство 8.2”.

20.02.2018

10.

Інформаційні   технології як основа забезпечення   облікового процесу.

06.03.2018

11.

Організація   бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої   обробки даних.

20.03.2018

12.

Шляхи застосування   системи імітаційного моделювання   AnyLogic для оптимізації   бізнес-процесів на підприємстві.

03.04.2018

13.

Інструмент оптимізації   ланцюжків постачання   anyLogistix.

17.04.2018

14.

Стан ринку сучасних   корпоративних інформаційних систем.

15.05.2018

15.

Імітаційне моделювання   логістичної діяльності   підприємства.

22.05.2018

Останні новини

Всі новини